Náš tím

Lukáš Palkovič

CEO

Richard Jurík

Riaditeľ/Konateľ

Martina Albertová

Asistent predaja

Peter Dobeš

Asistent predaja

Michal Ferenc

Predajca

Šimon Sagula

Servisný technik

Martin Fábry

IT Trainee

Karolína Grössová

Asistent predaja

Patrik Fonzi

Detailing vozidiel

Ľubomír Zuštiak

Detailing vozidiel

Miroslav Para

Detailing vozidiel

Marcel Švorc

Transport Vozidiel

Michal Labuda

Transport Vozidiel