Náš tím

Lukáš Palkovič

CEO

Richard Jurík

Riaditeľ/Konateľ

Martina Albertová

Asistent predaja

Šimon Sagula

Servisný technik

Ľubomír Zuštiak

Detailing vozidiel

Vladislav Kolek

Detailing vozidiel

Michal Labuda

Transport Vozidiel