Náš tím

Lukáš Palkovič

CEO

Richard Jurík

Riaditeľ/Konateľ

Martina Albertová

Asistent predaja

Peter Dobeš

Asistent predaja

Michal Ferenc

Predajca

Šimon Sagula

Servisný technik

Martin Fábry

Import/Export Trainee

Michal Labuda

Transport Vozidiel

Patrik Fonzi

Detailing vozidiel

Ľubomír Zuštiak

Detailing vozidiel

Miroslav Para

Detailing vozidiel